Salgs- og leveringsbetingelser for Fair Trees APS, Løvetvej 30, DK- 8740 Brædstrup:

 1. Regelgrundlaget: Nærværende betingelser er gældende for enhver samhandel mellem kunden og sælgeren, også selv om tilbud m.v. ikke direkte henviser til nærværende betingelser. Fravigelser af nærværende betingelser gælder kun, når det skriftligt er angivet, på hvilke punkter fravigelse er sket, og sælger skriftligt har accepteret fravigelsen.
 2. Tilbud: Sælger er uden varsel berettiget til at ændre priser, som fremgår af kataloger, prislister m.v. Oplyste priser er oplyst i danske kroner, inkl. moms, told- og øvrige afgifter, emballering, eventuelle ekspeditions- og øvrige af sælger fastsatte gebyrer, hvis intet andet er anført. Emballering foretages af sælger på kundens regning. For ordrer på planter lydende på mindre end 2000 kr. ekskl. moms og for ordrer på frø lydende på mindre end 1000 kr. ekskl. moms tillægges et af sælger fastsat ekspeditionsgebyr. Eventuelle gebyrer og deres størrelse kan oplyses ved henvendelse til sælger. Alle sælgers tilbud er frit blivende. Kundens ordre er bindende for kunden. Sælger er først bundet, når kunden har modtaget ordrebekræftelse og kunden har underskrevet ordrebekræftelsen og sendt kopi retur til Fair Seed Aps.
 3. Levering og forsinkelse: Leveringsbetingelsen er ab sælgers plads/planteskolen. Såfremt der ingen aftale ligger om forsendelse, bestiller sælger forsendelse på kundens regning og risiko. Forsendelser forsikres kun på kundens skriftlige anmodning og bekostning. De af sælger meddelte tidspunkter for levering er alene vejledende. De af kunden meddelte tidspunkter er alene bindende for sælger, såfremt sælger skriftligt ved kontrakt indgåelsen har accepteret disse. Ved forsinkelse skal der reklameres skriftligt senest 2 dage efter, at varen skulle være leveret, idet kunden ellers mister samtlige krav på grund af forsinkelse. Forsinkelse berettiger ikke kunden til at kræve erstatning for kundens eventuelle drifts- eller avancetab. Erstatning på grund af forsinkelse kan ikke overstige de forsinkede varers fakturapris ekskl. moms, afgifter, fragt m.v. Sælger er ansvarsfri, hvis forsinkelsen/den manglende levering skyldes force majeure, eller hvis den manglende opfyldelse skyldes manglende tilfredsstillende kulturer. Prisen per juletræ er kun gældende for levering i Danmark. Estimeret leveringstid ved bestilling indgået på hverdage vil være 2 dage. Der leveres kun på hverdage.
 4. Garanti, oprindelsesbevis og mangler: Selskabet yder garanti for sortsægthed. Der ydes herunder ikke garanti for vækst/spiring. Alt frø, der er underkastet kontrol af statens herkomstkontrol med skovfrø og planter, leveres med autoriseret oprindelsesbevis. Ved køb for under 1000 kr./parti faktureres et af sælger bestemt gebyr vedrørende oprindelsesbevis. Gebyrets størrelse kan fås oplyst hos sælger. Mangler berettiger ikke kunden til at kræve erstatning for kundens eventuelle drifts- eller avancetab. Kundens mangelkrav kan højst udgøre det fakturerede beløb ekskl. moms, afgifter, fragt m.v. Kunden har pligt til at foretage modtagerkontrol. Der skal reklameres inden 3 dage vedrørende mangler, som burde være konstateret ved en sådan kontrol. Samtlige krav bortfalder ved for sen reklamation. Ved tvist om mangler, herunder eventuelt mangelkravs størrelse, skal sag anlægges inden 2 år fra varens modtagelse, idet kravet ellers er bortfaldet som forældet.
 5. Proveniens: Fordelingen af planteantal på de respektive bekræftede provenienser ændres af sælger til andre provenienser, såfremt dette måtte vise sig nødvendigt.
 6. Betaling: Netto kontant forud for levering. Forsinket betaling medfører pligt til betaling af rente på 1,5 pct. pr. måned ved ikke-forbrugerkøb. Sælger er berettiget til ved bestilling og indtil levering er sket at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for rettidig betaling. Sælger er berettiget til at kræve fuld forudbetaling netto kontant forud for plantesæsonen på bestilte plantepartier, efter bestillingen er indgået og sælger har udstedt ordrebekræftelsen. Ved ikke rettidig betaling er sælger berettiget til uden varsel at overgive sagen til advokatinkasso. Kunden er pligtig at betale de af advokaten fastsatte inkassoomkostninger, som kan overstige de beløb, som fremgår af ”Bekendtgørelse om udenretlig inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling”. Erstatning kan ikke overstige fakturabeløb.
  Man kan betale med Visa og MasterCard. Beløbet debiteres, når varen afsendes.
 7. Værneting: Eventuelle tvister afgøres ved Retten i Horsens, Danmark
 8. Fortrolighedspolitik: Forretningen forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Forretningen vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Forretningen vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.
 9. Økologiske planter: Sorteringsbestemmelserne for økologiske planter er ikke underlagt branchens normale kvalitetsbestemmelser for skov- og juletræsplanter. Plantens kvalitet defineres og sorteres udelukkende ud fra plantens tekniske alder og størrelse angivet i centimeter.