Du indgår i et partnerskab

Produktion og salg af Fair Trees-juletræer er baseret på et partnerskab mellem sælger, leverandør og Fair Trees ApS. Partnerne er enige om – og underskriver en kontrakt – som hviler på principperne for fair handel og FN’s Verdensmål.

Kontrakten er en garanti for, at alle efterlever de aftalte principper og sikrer størst mulig transparens til glæde for forbrugerne.

Nedenfor får du et overblik over nøglepunkterne i forretningskonceptet Fair Trees.

Kontrol og transparens

Forretningsmodellen for Fair Trees bygger på, at hele leverandørkæden er forpligtiget til udelukkende bæredygtig og certificeret produktion af Nordmanngran-juletræer.

Fair Trees-producenten og dennes potentielle underleverandører skal tiltræde en licensaftale. Kontakt os for en kopi af licensaftalen.

Der udføres regelmæssig kontrol og inspektion på producentens produktionsarealer for dels at sikre produkter af høj kvalitet, dels give producenter, forhandlere og forbrugere den altafgørende og nødvendige transparens.

Bæredygtig genplantning

For hvert solgt Fair Trees-juletræ skal producenten efterplante med en Fair Trees-ungplante eller købe den tilsvarende mængde Fair Seed til udsåning.

Fond skaber udvikling

Fair Trees overfører for hvert solgt Fair Trees-juletræ og for hvert kilo solgt Fair Seed midler til Fair Trees Fund. Fonden er en nonprofit NGO, som medvirker til sundheds- og naturfremme samt uddannelse og forbedrede levevilkår i Georgien.

Sådan er regnestykket:

For hvert solgt kilo Fair Seed overfører Fair Trees €10,- til Fair Trees Fund.

For hvert solgt Fair Trees-juletræ doneres et beløb til Fair Trees Fund baseret på den konkrete salgsmængde. Juletræsproducenter køber således etiketter hos Fair Trees Marketing, som går til fondens arbejde samt til dækning af projektadministration og licens til Fair Trade Danmark. Trykning af etiket afregnes særskilt, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Fair Trees er medlem af Fair Trade Danmark og Fair Seeds, Georgien, er medlem af WFTO.