Fra høst af kogler til produktion og det endelige salg af juletræer, hviler Fair Trees på helt faste og gennemsigtige procedurer.

Høst af frø

Fair Trees køber kogler af Fair Seed LLC, som har ansat georgiske kogleplukkere på kontrakt. Fair Trees betaler kogleplukkerne en forholdsvis højere pris pr. kilo end andre opkøbere for dels at sikre fair løn, god arbejdssikkerhed og ordentlige ansættelsesforhold, dels at bidrage til udviklingen i Georgien gennem Fair Trees Fund

Høsten varer cirka fire uger om året.

Fair Trees definerer begrebet Fair høst på følgende måde:

 • Udlevering af professionelt klatreudstyr, jævnfør høj EU-standard
 • Klatretræning af mindst 5 dages varighed for alle plukkere med test før hver høstsæson
 • Lægetjek forud for påbegyndelse af plukning af kogler
 • Ulykkesforsikring for kogleplukkere i høstsæsonen
 • Helårlig sygeforsikring til familierne
 • Førstehjælpskurser for kogleplukkere samt udarbejdelse af ulykkes- og redningsplaner
 • Tilbud om Røde Kors-førstehjælpskursus til kogleplukkernes familier
 • Støtte til sociale projekter i Ambrolauri og øvrige kommuner i regionen
 • Living wage (lønsikring) ved høstudfald

For at leve op til Fair Trade princippet for bæredygtig produktion forpligter kogleplukkerne sig tilsvarende på:

 • kun at plukke op til 2/3 dele af koglerne per træ/per afdeling, for at sikre skovens regeneration og hensyntagen til dyrelivet
 • ikke at benytte klatresporer af hensyn til træernes sundhed
 • hensynsfuld adfærd i skoven – ikke brække grene af eller fælde træer og kun høste fra egne afgrænsede afdelinger jf. licenser.

Fair Høst varetages af Fair Seed LLC. Fair Seed LLC er WFTO-certificeret. Produktet er økologisk godkendt med det georgiske Bio-Certifikat udstedt af Caucascert Ltd. Desuden bliver frøet godkendt til økologisk produktion under Miljø- og Fødevareministeriets økologikontrol.

Produktionen af juletræer i Europa

Fair Trees producerer i Danmark såkaldte ungplanter, som sælges videre til juletræsproducenter i hele Europa.

Hver juletræsproducent tiltræder en Fair Trees-licensaftale. Denne aftale bygger på en række Fair Trade-principper, som man forpligter sig til at overholde. Licensaftalen stiller bl.a. krav om Global GAP, bio-certificering (ved økologisk produktion) samt aflønning af medarbejdere efter gældende overenskomst i produktionslandet.

Desuden lader man sig som producent tredjeparts-auditere af Fair Trees kontrolorgan. Kontrolorganet sikrer, at Fair Trees-producenterne og andre samarbejdspartnere opfylder Fair Trees’ etiske og forretningsmæssige krav.

Ved Audit skal følgende dokumenter auditeres:

 • oversigt over Fair Trees-produktionsarealer
 • dokumentation for køb af Fair Trees-planter og/eller Fair Seed
 • dokumentation for køb af Fair Trees-etiketter
 • fremvisning af øko-certificering for økologiske producenter
 • underleverandører skal underskrive en Fair Trees-licensaftale

Hvert juletræ forsynes med en Fair Trees-label for overfor slutbrugerne at synliggøre, at de har købt et Fair Trees-juletræ og dermed bidrager til en bæredygtig udvikling under størst mulig hensyntagen til mennesker og natur.

Forhandlerens rolle

Som Fair Trees-forhandler tilslutter man sig Fair Trade-principperne for så vidt angår løn- og ansættelsesforhold for medarbejdere efter gældende overenskomst.

I markedsføringen af Fair Trees-juletræer opfordres forhandlere til at synliggøre, at et Fair Trees-juletræ er et bæredygtigt valg, hvor forbrugeren gennem sit køb medvirker til en bæredygtig udvikling inden for rammerne af Fair Trade-principperne og FN’s Verdensmål. Markedsføringen sker bl.a. gennem promovering af logoer for Fair Trees, Fair Trade Denmark, Verdensmålene og evt. øko-certificering.

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål eller vil du i gang som producent eller forhandler, så kontakt Marianne Bols på:

+45 75 76 00 43