Verdensmål nr. 1: Afskaf fattigdom
Kogleplukkere, der er ansat hos Fair Trees har via gode løn- og arbejdsforhold forbedret arbejdernes økonomiske situation og kogleplukkerne er blevet selvforsørgende.

Verdensmål nr. 2: Stop sult
Bedre indtjening giver mulighed for bedre kost og ernæring.

Verdensmål nr. 3: Sundhed og trivsel
Fair Trees Fund støtter lokale oplysningskampagner om trivsel og sundhed. Fonden har oprettet tandlægeklinik i regionen Ambrolauri-Tlugi i Georgien. Fra 2019 har regionens kvinder tilsvarende fået tilbud om gratis brystcancerscreening.

Verdensmål nr. 4: Kvalitetsuddannelse
Fair Trees Fund bevilliger undervisningsmidler til skoler i lokalområdet. Fonden uddeler også stipendier til georgiske studerende.

Verdensmål nr. 5: Ligestilling mellem kønnene
Fair Trees uddeler stipendier til kvinder på lige fod med mænd.

Verdensmål nr. 6: Rent vand og sanitet
Fair Trees støtter via oplysningskampagner betydningen af rent vand og sanitetsforhold.

Verdensmål nr. 7: Bæredygtig energi
Fair Trees støtter via oplysningskampagner betydningen af skov, som en kilde til bæredygtig energi

Verdensmål nr. 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
Koglesamlerne får arbejdsforsikring og fair løn, sikkerhedskursus,uddannelse,i førstehjælp samt klatreudstyr af højeste EU-standard.

Verdensmål nr. 9: Industri, innovation og infrastruktur
Kogleplukkernes uddannelse giver mulighed for at arbejde i andre industrier. Fair Trees viser innovative løsningsmodeller i en konventionel industri.

Verdensmål nr. 10: Mindre ulighed
Fair Tees-indsatsen i Ambrolauri-Tlugi bidrager til øget velstand og sikkerhed og dermed mindre ulighed.

Verdensmål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Fair Trees arbejder både ud fra en økologisk og bæredygtig produktion.

Verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Kogleplukkere, der er ansat hos Fair Trees har via gode løn- og arbejdsforhold forbedret deres egen og familiens økonomiske situation og er blevet selvforsørgende.

Verdensmål nr. 13: Klimaindsats
Med økologisk certificering og produktion af juletræer ud fra bæredygtige principper bidrager Fair Trees positivt til klimaet. For hvert solgt juletræ plantes et nyt Fair Trees-juletræ. Normansgran er samtidig en af de plantearter, som binder mest CO2 pr. hektar.

Verdensmål nr. 14: Livet i havet
Fair Trees støtter oplysningskampagner om bæredygtig fiskeri-og yngelpleje.

Verdensmål nr. 15: Livet på land
Fair Trees indhøster koglerne fra den mere end 100 år gamle urskov i Kaukasus nænsomt og under hensyn til naturressourcerne. Skoven er en vigtig dele af den boreale skov, verdens største og vigtigste økosystem.

Verdensmål nr. 16: Fred retfærdighed og stærke institutioner
Kogleplukkerne har ret til organisere sig og vi støtter op om dette.

Verdensmål nr. 17: Partnerskaber for handling
Fair Trees er et globalt koncept for etisk og bæredygtig produktion af frø og juletræer. Ved inklusion af andre producenter og partnerskaber som fx Røde Kors SOS-børnebyer, FSC, Verdensnaturfonden og Save the Children generes midler til at nå målene.

Læs mere på: Verdensmaal.dk